Şirket İlkeleri

Şirket İlkeleri

       

      Neden Keşif Atölyesi şirketi insanların hem kendi nedenlerini, hem de satış sektöründe müşterinin nedenlerini bulmak üzere eğitim içeriğiyle donatılmış güçlü bir şirkettir.

      Bireysel nedenleri ve satış sürecinde müşteri nedenlerini bulmak için kaliteli ve uygulamalı eğitim içeriklerine sahiptir.

     Neden Keşif Atölyesi’nde en önemli unsur, insanların eğitime katılarak yaşam kalitelerini ve içsel motivasyonlarını yükseltmek, bununla beraber satışta başarı oranlarını yukarıya çıkarmaktır. Özellikle Neden Keşif Atölyesi Satış Geliştirme Programında onda sekiz evet cevabı alabilecek güçte bir program sunmaktadır. Aynı zamanda Neden Keşif Atölyesi bünyesinde yer almak isteyen eğitimci adaylarını da yetiştirmektedir.

       Belirli kariyer aşamalarında usta-çırak mantığıyla kendini geliştirmelerini sağlayarak donanımlı eğitimciler yetiştirir.

         TANIMLAMALAR

Neden Keşif Atölyesi şirketi Türkiye’de faaliyetlerine 01.01.2022 tarihinde başlamıştır. Bursa ve Samsun merkezli olmak üzere Türkiye’nin her yerinde eğitim, seminer ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

Neden Keşif Atölyesi Muhammet İnan’ın bir kuruluşudur.

Neden Keşif Atölyesi şirketi, şirket sözleşmesinde ayrıntılı olarak tanımlanmış bulunan eğitim ve danışmanlık hizmet faaliyetlerini yürütmektedir.

Neden Keşif Atölyesi şirketi çeşitli başlıklarda eğitim modülleri sunmaktadır.

Neden Keşif Atölyesi şirketi bünyesinde görev alan bütün eğitimcilerin, oluşturulmuş olan ve belirli zamanlarda revize edilen, düzenlenen ya da değiştirilen şirket ilkeleri ve etik davranış kurallarını bilmesi gerekmektedir.

NKA şirketi temel unsuru kitlelere eğitimler başlığı altındaki çeşitli atölyelerle eğitimler düzenlemek ve dönüşüm sağlamaktır. Bununla beraber eğitim satışını gerçekleştiren kişilere satış geliri de sağlamaktadır.

NKA takım üyesi olmayan bireyler de yapacakları eğitim organizasyonlarına aracılık ederek tavsiye geliri elde edebilirler. Konu ile ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

     Yukarıda Şirket İlkeleri ve Tanımlamalar başlıkları ile aktarılanlar giriş bölümü niteliği taşımakta olup, NKA takım üyesi olarak aramıza katılma taleplerini beyan eden ve görüşmeler neticesinde takım üyeliği onaylanan bireylerle karşılıklı sözleşme imzalanır.

 

     NKA takım üyesi olan bireyler için,

Kariyer planı

Kazanç planı

Hak edişlerin tahsil edilmesi

Şirket ile ilişkileriniz

NKA anlaşma fesihleri

Çeşitli hükümler

İnternet kuralları

Reklamcılık ve promosyon tanıtım kuralları

Reklam ilkeleri

Etik davranış kuralları

    Şeklinde, 10 (on) ana başlık ve bu ana başlıklara ait alt başlıklarda detaylı olarak açıklanmaktadır. Tüm detaylı içerik bu süreçte NKA takım üyesi ile karşılıklı olarak sözlü ve yazılı şekilde paylaşılıp, tarafların onayı ile imza altına alınarak resmi hale getirilir.

 

 

Her Neden Bir Keşif İle Başlar